Loading...
 Start Page
τηλεφωνικές
παραγγελίες:
694 59 59 600
Παύλος
     

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στις 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε εφαρμογή ο Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE 2016/679) (στο εξής ο «Κανονισμός») για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
Το www.archeryshop.gr εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του Κανονισμού και δεσμεύεται να καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια για την ορθή, ορθολογική και ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται. Αντιλαμβανόμαστε ότι δίνοντάς μας τα προσωπικά σας δεδομένα μας εμπιστεύεστε αυτές τις πληροφορίες. Δημιουργήσαμε αυτή την πολιτική για να έχετε πρόσβαση με πλήρη διαφάνεια στα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, τους σκοπούς για τον οποίο τα συλλέγουμε και τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε. Επίσης, οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι κατανοείτε τα δικαιώματα που έχετε όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα και την επεξεργασία αυτών.

1. Ποια δεδομένα συλλέγουμε:

Συλλέγουμε, λαμβάνουμε, αποθηκεύουμε και γενικώς επεξεργαζόμαστε τα εξής που σας αφορούν:
•    Προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες που καταχωρείτε μέσω του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που παρέχετε όταν δημιουργείτε λογαριασμό στον ιστότοπο (συγκεκριμένα: όνομα, επώνυμο,  διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό φορολογικού μητρώου σε περίπτωση που για κάποια αγορά μας ζητηθεί να εκδώσουμε τιμολόγιο),
•    πληροφορίες που εμπεριέχονται ή που σχετίζονται με οποιασδήποτε φύσης επικοινωνία σας με εμάς, είτε απευθείας είτε μέσω του ιστοτόπου μας.
•    πληροφορίες όπως αυτές που αναλύονται στη συνέχεια με τίτλο «Cookies».
Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία καταχωρείτε κατά την εγγραφή σας ή τη συγκατάθεσή σας πρέπει να είναι πλήρη και αληθή και να περιλαμβάνουν απαραιτήτως τα εξής: πλήρες όνομα και επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και ισχύουσα διεύθυνση e-mail.

Δεδομένα Ειδικής Κατηγορίας

H επιχείρησή μας δεν συλλέγει ούτε απαιτεί την κοινοποίηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (δεδομένα ειδικής κατηγορίας άρθρου 9 του Κανονισμού).

2. Προϋποθέσεις για τη λήψη της συγκατάθεσής

Η επιχείρησή μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα με βάση τη συγκατάθεσή σας. Η συγκατάθεσή σας παρέχεται υπό τη μορφή γραπτής δήλωσής σας αποκλείοντας ρητά οποιαδήποτε άλλο τρόπο. Το αίτημα προς συγκατάθεση είναι διακριτό, κατανοητό, σε εύκολα προσβάσιμη μορφή και χρησιμοποιεί σαφή και απλή διατύπωση. Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας το ίδιο εύκολα με τον τρόπο που τη δώσατε.

3. Για ποιο σκοπό συλλέγουμε τα δεδομένα

Η επιχείρησή μας ακολουθώντας την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, περιορίζει τη συλλογή και επεξεργασία μόνο στα προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι κατάλληλα, συναφή και αναγκαία για το σκοπό για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία.
Συγκεκριμένα, συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μετά από τη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας με σκοπό:
i. την εκτέλεση της σύμβασης αγοραπωλησίας από απόσταση μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος, είτε από το φυσικό κατάστημα,
ii. την εκτέλεση της υπηρεσίας που ζητήσατε να σας παρέχουμε,
iii. τη συμμόρφωση της επιχείρησής μας προς την κείμενη νομοθεσία, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: τη φορολογική, εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία,
iv. την καταχώριση παραγγελίας, αποστολή παραγγελίας στην ταχυδρομική διεύθυνση που μας δώσατε, παρακολούθηση της παραγγελίας μέχρι την παράδοση,
v. την ενημέρωση για όποιο πρόβλημα ανακύψει κατά την εκτέλεση της παραγγελίας άμεσα, και την απάντηση σε οποιοδήποτε ερώτημα ή αίτησή σας,
vi. την ενημέρωσή σας για τα νέα, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές μας και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας, μόνο εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας,
vii. τη διενέργεια διαγωνισμών,
viii. την εσωτερική έρευνα και στατιστική ανάλυση, ώστε να διαπιστώνουμε πώς χρησιμοποιείται ο ιστότοπος μας και να κατανοούμε πώς μπορούμε να τον βελτιώσουμε,
ix. την αρτιότερη ανταπόκριση σε παράπονο/-α σχετικά με την παραγγελία σας,
x. τη συμμόρφωσή μας στις απαιτήσεις του νόμου, των ρυθμιστικών αρχών και των κανονισμών συμμόρφωσης, (εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση),
xi. την επαλήθευση όσον αφορά στη συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του ιστοτόπου μας,
xii. την προστασία των αστικών δικαιωμάτων μας,
xiii. την κατανόηση των ενδιαφερόντων σας, ώστε να μπορούμε να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο, τις προσφορές και τις λοιπές δράσεις που εμφανίζουμε στον ιστότοπό μας με τέτοιο τρόπο που να ανταποκρίνεται καλύτερα στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας.

4. Σε ποιον επικοινωνούμε/κοινολογούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Επικοινωνούμε τα προσωπικά σας δεδομένα:
1. στον πάροχο υπηρεσιών courier και το ταχυδρομείο με σκοπό την εκτέλεση και αποστολή της παραγγελίας σας στην ταχυδρομική διεύθυνση που μας έχετε δηλώσει.
2. σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή, Δικαστήριο, εφόσον είμαστε υποχρεωμένοι από την κείμενη νομοθεσία, όπως κάθε φορά αυτή ισχύει.
3. Η επιχείρησή μας συνεργάζεται με την πλατφόρμα HellasArchery.gr και διαβιβάζει σε αυτήν προσωπικά δεδομένα των χρηστών προς επεξεργασία και διαχείριση με σκοπό την διευκόλυνση στην διεξαγωγή των αγώνων TFG (Total Field Games) που διοργανώνονται από τον ΑΣT Πέλοπας , μέλος της πλατφόρμας HellasArchery.gr. Η πλατφόρμα αυτή ως τρίτο πρόσωπο (ειδικοί) υποχρεούνται σε κάθε νομική, επαγγελματική, ή άλλη δεσμευτική υποχρέωση τήρησης απορρήτου, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

5. Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες ή εταιρείες που δεν ανήκουν στην επιχείρησή μας. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνση του χρήστη και δεν σημαίνει ότι η επιχείρησή μας εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενο τους. Η επιχείρησή μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που καταχωρήσετε προσωπικά σας δεδομένα σε ιστότοπο άλλον από αυτόν της επιχείρησής μας. Η επιχείρησή μας δεν ελέγχει τους συνδέσμους αυτούς και δεν είναι υπεύθυνη για τα δεδομένα τους και την πολιτική που ακολουθούν σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους (hyperlinks) ή διαφημιστικά banners, που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες, διαδικτυακούς τόπους τρίτων ή εταιρείες που δεν ανήκουν στην επιχείρησή μας. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνση του χρήστη και δεν σημαίνει ότι η επιχείρησή μας εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενο τους. Η Επιχείρησή μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που καταχωρήσετε προσωπικά σας δεδομένα σε ιστότοπο άλλον από αυτόν της επιχείρησής μας. Η Επιχείρησή μας δεν ελέγχει τους συνδέσμους αυτούς και δεν είναι υπεύθυνη για τα δεδομένα τους και την πολιτική που ακολουθούν σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η σύνδεση με αυτές τις ιστοσελίδες γίνεται με αποκλειστική ευθύνη κάθε χρήστη. Οι ως άνω τρίτοι πάροχοι των εν λόγω διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της Επιχείρησης, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας η οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Κατά συνέπεια, οι χρήστες υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους ανωτέρω τρίτους παρόχους για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή χρήση των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων τους. Οι χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποδέχονται ότι η εταιρεία δεν υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο τόσο των διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, όσο και των υπηρεσιών τρίτων στις οποίες παρέχει πρόσβαση. Εντούτοις η εταιρεία δικαιούται οποτεδήποτε να αφαιρεί, τροποποιεί ή διακόπτει οποιαδήποτε υπηρεσία τρίτου ή σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες τρίτου, αν κατά την κρίση της απειλείται ή παραβιάζεται ο νόμος ή οι παρόντες όροι.
Όλες οι ενέργειες που προβαίνετε σε άλλον ιστότοπο ή διαδικτυακό τόπο από αυτόν της επιχείρησής μας γίνονται με αποκλειστική δική σας ευθύνη.

6. Χρονικό Διάστημα αποθήκευσης δεδομένων

Αποθηκεύουμε και εν γένει επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα που είναι σε ισχύ η συμβατική σχέση σας μαζί μας.
Εάν λήξει η συμβατική μας σχέση, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος που απαιτεί η κείμενη νομοθεσία με σκοπό τη συμμόρφωση μας, ενδεικτικά, σε φορολογικούς νόμους, διατάξεις παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.
Όσον αφορά προσωπικά δεδομένα τα οποία αποθηκεύουμε για την αποστολή newsletter, προσφορές, η διατήρησή τους γίνεται για όσο χρονικό διάστημα νομιμοποιούμαστε δυνάμει της ρητής συγκατάθεσής σας.
Εν γένει, σε περίπτωση ανάκλησης συγκατάθεσης είμαστε υποχρεωμένοι να διαγράψουμε οριστικά τα προσωπικά δεδομένα για τα οποία έγινε ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

7. Ενημερωτικό υλικό (Newsletters)

H επιχείρησή μας δεσμεύεται να λαμβάνει τη ρητή συγκατάθεση για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας με σκοπό την επικοινωνία μαζί σας μέσω newsletters. Η συγκατάθεση αυτή θα πρέπει να δοθεί εφόσον έχετε λάβει γνώση της πολιτικής μας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και των δικαιωμάτων σας.

8. Δικαιώματα με βάση τον Κανονισμό

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016) ) (στο εξής ο «Κανονισμός») έχετε τα εξής δικαιώματα:
I. Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποια προσωπικά σας δεδομένα τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογούνται και το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν (άρθρο 15 Κανονισμού, δικαίωμα πρόσβασης).
II. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε οποτεδήποτε, και η επιχείρησή μας να εκτελέσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων και τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων (άρθρο 16 Κανονισμού, δικαίωμα διόρθωσης).
III. Έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε ή / και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων σας σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειάς τους (άρθρο 21 Κανονισμού, δικαίωμα εναντίωσης αντίρρησης).
IV. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε, και η επιχείρησή μας να εκτελέσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (άρθρο 18 Κανονισμού, δικαίωμα περιορισμού).
V. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε, και η επιχείρησή μας να εκτελέσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη διαγραφή δεδομένων σας από τη βάση μας εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί, ή έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων (άρθρο 17 Κανονισμού, δικαίωμα λήθης).
VI. Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε χωρίς επιβάρυνση σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο τα δεδομένα που έχετε οι ίδιοι παράσχει (άρθρο 20 Κανονισμού, δικαίωμα φορητότητας).
VII. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε, χωρίς επιβάρυνση τη συγκατάθεση που μας έχετε δώσει για να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό αφορά τις περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται κατόπιν συγκατάθεσης και όχι βάσει της συμβατικής μας σχέσης ή προσωπικών δεδομένων που η επιχείρηση οφείλει με βάση την κείμενη νομοθεσία να διατηρεί για σκοπούς ελέγχου και συμμόρφωσης επί παραδείγματι σε φορολογικές ή άλλες διατάξεις (πχ εκτέλεση παραγγελίας, έκδοση τιμολογίου).
VIII. Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Εποπτική Αρχή με την επωνυμία Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση www.dpa.gr.
Για όλα τα ανωτέρω δικαιώματα σας και την άσκησή τους απευθυνθείτε στην έδρα μας  Λ. Πετμεζά 1, Καστελόκαμπος, 26442  ή στο e-mail info@archeryshop.gr, τηλ. 6945959600. Η επιχείρησή μας θα απαντήσει εγγράφως στο αίτημά σας εντός 20 ημερών από την υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση που κρίνουμε ότι χρειαζόμαστε παραπάνω χρόνο να απαντήσουμε θα σας ενημερώσουμε για αυτό εγγράφως.

9. Επικαιροποίηση των προσωπικών δεδομένων

Για να μπορούμε να κρατήσουμε τα προσωπικά δεδομένα επικαιροποιημένα, σας συμβουλεύουμε να μας ενημερώσετε  εγκαίρως για οποιεσδήποτε αλλαγές ή λάθος καταχωρήσεις των στοιχείων σας. Για να εξετάσετε και/ή να επιμεληθείτε προσωπικά δεδομένα, ή να λάβετε γνώση για πόσο χρονικό διάστημα η επιχείρησή μας προτίθεται να διατηρήσει προσωπικά δεδομένα ή για άλλες ερωτήσεις σχετικές με την πρόσβαση των προσωπικών δεδομένων, ή αν θέλετε να υποβάλετε αίτημα, ώστε να σας παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με το εάν διατηρούμε ή επεξεργαζόμαστε εκ μέρους τρίτων οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το  αρμόδιο τμήμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@archeryshop.gr.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία είναι ασφαλή και απόρρητα. Η ασφάλεια επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Α. Αναγνώριση Χρήστη

α) Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας ως χρήστης είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου ( e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που καταχωρούνται παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Δίνεται η δυνατότητα μεταβολής του προσωπικού μυστικού κωδικού ασφαλείας όσο συχνά εσείς επιθυμείτε. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψής του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής του θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίησή μας, διαφορετικά δεν ευθυνόμαστε για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οι μυστικοί κωδικοί ασφαλείας αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων μας με χρήση αλγόριθμου κρυπτογράφησης one-way hash, κάνοντας αδύνατη την ανάκτησής του ακόμα και από τους διαχειριστές, ενώ με αυτό τον τρόπο το σύστημα προστατεύεται ακόμα και σε περίπτωση κάποιας κακόβουλης επίθεσης.
Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των προσωπικών δεδομένων, χρησιμοποιούμε πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-256bit. Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού (αυτό γίνεται αυτόματα από το πρωτόκολλο ssl). Η κρυπτογράφηση και η χρήση ssl είναι υποχρεωτική σε όλες τις σελίδες, είτε περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα είτε όχι.

Β. Ελεγχόμενη Πρόσβαση - Συστήματα Ασφαλείας

α) Η πρόσβαση στα συστήματα μας (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της επιχείρησης. Σε όλους τους servers υπάρχει υπηρεσία Antivirus που ελέγχει για πιθανό κακόβουλο λογισμικό που θα μπορούσε να δημιουργήσει διαρροή δεδομένων. Για τη διαχείριση των server, η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο μέσω υπηρεσίας VPN στην οποία έχει πρόσβαση μόνο η τεχνική ομάδα μας, αποτρέποντας έτσι οποιαδήποτε πρόσβαση από δημόσιο δίκτυο, ακόμα και αν τα στοιχεία πρόσβασης των διαχειριστών διαρρεύσουν για οποιοδήποτε λόγο. Το filesystem των server είναι κρυπτογραφημένο, ώστε ακόμα και αν κάποιος αποκτήσει φυσική πρόσβαση σε server με δεδομένα μας, να μην μπορεί να αποκρυπτογραφήσει τα δεδομένα.

Γ. Back Up

Κρατάμε καθημερινά εφεδρικά αντίγραφα όλων των δεδομένων για την αποτροπή οποιασδήποτε καταστροφής (hardware failure) σε ασφαλές σημείο. Τα αντίγραφα διαγράφονται αυτόματα από τα συστήματα μας έχοντας ως μέγιστο χρόνο ζωής τον ένα μήνα. Τα αντίγραφα αποθηκεύονται στο ίδιο datacenter αλλά σε ξεχωριστή μονάδα αποθήκευσης, έχοντας ακριβώς τις ίδιες αρχές πρόσβασης και προστασίας όπως και τα πρωτότυπα δεδομένα. Τα αντίγραφα ασφαλείας αποθηκεύονται με κρυπτογράφηση, ώστε ακόμα και αν υπάρξει διαρροή τους, να μην είναι δυνατή η ανάκτηση τους.

Δ. Διαρροή Δεδομένων

Αν υποπέσει στην αντίληψη μας οποιαδήποτε περίπτωση διαρροής δεδομένων, είτε από κακόβουλη επίθεση στα συστήματά μας, είτε από λάθος κάποιου χρήστη, οι κινήσεις μας είναι οι εξής:
α) Προσωρινή παύση της λειτουργίας της εφαρμογής, μέχρι να διασφαλίσουμε ότι οποιοδήποτε κενό ασφαλείας έχει κλείσει.
β) Άμεση ειδοποίηση των χρηστών ή/  και πελατών για την παραβίαση, το μέγεθος της - και σε περίπτωση που το λάθος έχει προέλθει από κάποιο μέλος, τον πιθανό τρόπο αντιμετώπισης.
γ) Άμεση ειδοποίηση οποιασδήποτε αρχής είναι αρμόδια ανάλογα με το είδος της διαρροής (π.χ. σε περίπτωση κακόβουλης επίθεσης ειδοποιείται το τμήμα ηλεκτρονικών εγκλημάτων της ελληνικής αστυνομίας).

8. Cookies

Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας χωρίς να γνωστοποιήσετε την ταυτότητά σας σε εμάς και χωρίς να αποκαλύψετε καμία προσωπική σας πληροφορία. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την κατά το μέτρο του δυνατότερου καλύτερη εμπειρία χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένων που τοποθετούνται στη συσκευή του χρήστη για να παρακολουθήσουν πρότυπα χρήσης και προτιμήσεις καταχώρησης.
Τα cookies μπορούν να είναι είτε «διαρκή» cookies είτε «περιοδικά» cookies: ένα διαρκές cookie θα αποθηκεύεται από έναν περιηγητή ιστού και θα παραμένει σε ισχύ μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία λήξης του, εκτός εάν γίνει διαγραφή από τον χρήστη πριν την ημερομηνία λήξης. Eνα περιοδικό cookie, από την άλλη πλευρά, θα λήξει στο τέλος της περιόδου του χρήστη, όταν ο περιηγητής ιστού είναι κλειστός. Εμείς χρησιμοποιούμε και τα δύο, περιοδικά και διαρκή cookies στην ιστοσελίδα μας.
Οι παραγόμενες πληροφορίες αναφορικά με την ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν αναφορές σχετικά με την ιστοσελίδα μας και για την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να βελτιώνουμε συνεχώς την ιστοσελίδα μας και να την προσαρμόζουμε διαρκώς στις ανάγκες τους.
Οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν και/ή να διαγράφουν τα cookies, όπως επιθυμούν – για λεπτομέρειες (βλ. aboutcookies.org). Η παρεμπόδιση ή διαγραφή όλων των cookies θα έχει μία αρνητική επίδραση στη σταθερότητα πολλών ιστοσελίδων. Αν οι χρήστες επιλέξουν να κλείσουν τα cookies μας, αυτοί δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν όλα τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας.
Αυτή η πολιτική μπορεί να ανανεώνεται από καιρό σε καιρό, π.χ. λόγω των τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας. Εμείς προτρέπουμε τους χρήστες να ελέγχουν περιοδικά αυτή τη σελίδα για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες πάνω στις πρακτικές απορρήτου.

9. Ερωτήσεις και επικοινωνία:

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα πολιτική ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε όποιο δικαίωμά σας, όπως περιγράφεται στην παρούσα,  επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας info@archeryshop.gr ή στην ακόλουθη διεύθυνση
Διεύθυνση: Λ. Πετμεζά 1, Καστελόκαμπος, 26442
Τηλ.: 6945959600

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ;

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλ.:   694 59 59 600

E-mail: info@archeryshop.gr

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η αποστολή των προϊόντων γίνεται μέσω της ΕΛΤΑ courier πόρτα - πόρτα.

ελτά πόρτα πόρτα

ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΜΟΥ

  Καλάθι Αγορών

SOCIAL MEDIA

             

Δεχόμαστε όλες τις πιστωτικές κάρτες:

 

Sitemap / Login

Copyright © 2018 - 2024 Προϊόντα Τοξοβολίας - ArcheryShop - Ηλεκτρονικό Κατάστημα